Opsta pravila i uslovi o upotrebi ovog sajta i materijala koji sadrzi


Svako ko koristi ovaj server imace pristup kompjuteru koji se nalazi u Italiji, prema tome je subject Italijanske pravne nadleznosti i prava. Sadrzaj ovog servera na ovom domenu je predjvidjen za licnu upotrebu lica koji su stvorili i dali doprinos ovom sajtu, se ne preuzima nikakva odgovoronost ili obligacija prema trecim licima u pogledu materijala ovog sajta; tacnost informacije na ovom sajtu ili tacnost informacija na sajtovima i njihovih linkovima ili funkcionisanja doticnih linkova. Svako ko koristi informaciju sa ovog sajta cini ton a sopstvenu odgovornost i update informacija nije garantovan.

Posebno, i primera radi, ne preuzima se odgovornost u pogledu funkcionisanja linkova za druge sajtove kao ni tacnost informacija na njima, niti odgovornosti u pogledu tacnosti zakonskih ili bilo kojih drugih vrsta tekstova ili njihovoj vernosti originalu, posebno ako su u pitanju vazeci zakoni: lica koja koriste ovaj sajt se pozivaju da provere tancost ovih izvora putem zvanicnih izvora.

U slucaju spora, italijanska verzija ovog sajta ce imati prednost. Ne daje se nikakva garancija ili odgovornosti za tacnost prevodjenja sajta na druge strane jezike koji se nalaze na ovom sajtu, niti se preuzima ikakva obaveza u pogledu tacnosti materijala na ovom sajtu prevedenog na druge jezike.

Materijal na ovom sajtu je dostupan za javnu upotrebu. Autori pisanog materijala na ovom sajtu zadrzavaju svoja autorska prava, koja se ne mogu reprodukovati ili kopirati bez prethodne saglasnosti. Osim ako to nije specificno izlozeno, misljenja izrazena u pisanom materijalu su iskljucivo misljenja njegovih autora. Materijal na ovom sajtu moze se slobodno koristiti pod uslovom da je citiran poreklo tog materijala. Sadrzaj materiala na ovom sajtu se moze menjati bez prethodnog upozorenja i bez ikakve obaveze da se upotrebi tekuca ili bilo koja druga prethodna verzija ovog materijala.

Ni pod kojim uslovima pravila o upotrebi ovog sajta cine javni tender u pogledu snabdevanja bilo koje informacije u pristup ovom sajtu I serveru cak I kad je u skladu sa pravilima upotrebe ovog sajta ne podrazumevaju nikakvu odgovornosti vlasnika ovog domena kao ni autorima materijala na sajtu.

Upotreba ovog sajta je besplatna. Svaki korisnika sajta mora biti svestan da management sajta ili servera i koriscenje materijala na njemu se nalazi van profesionalne aktivnosti vlasnika sajta i njegovih autora, ciji materijali su omogucili besplatno koriscenje sajta. Ni pod kojim uslovom pristup sajtu I upotreba materijala na njemu mogu konstituisati “konzumer ugovora”

Pristup serveru i domenu kao i njihovo koriscenje i upotreba materijala koji sadrze implicira prihvatanje gore-navedenih uslova i pravila.


Motori pretrage:

Flag Counter