LINKOVI I BIBLIOTEKA

S ove stranice možete pristupiti dokumentaciji i drugim pravnickim linkovima povezanim sa delatnošću i pravnim angažovanjem kuće Fogliani. Imajte na umu da je materijal kojem se može pristupiti na ovoj stranici može biti zaštićen autorskim pravom, pa je kopiranje ili korištenje zbog toga predmet ograničenja nametnutih od strane vlasnika relevantnih tekstova. Advokatska kancelarija Fogliani ne preuzima odgovornost za tacnost gore-navedenih materijala, niti na funkcioniranje linkova ili postojanje bilo koje druge lokacije na koje se oni pozivaju.Takođe ne preuzima odgovornost za bilo kakve primedbe ili sporove koji bi proizašli iz upotrebe materijala ili informacija dobivenih sa navedenih sajtova ili pristupa preko linkova na koje oni upućuju.

Pravna Biblioteka - speditersko pravo I pravo navigacije

(materijal na firminom serveru)

Libri

Pravni izvori i bibliografija
Sudski Precedenti
Zakoni i Zakonodavstvo

Kvote monetarnih jedinica
Revizija spediterskog prava
Drugo

Link

Linkovi sajtova koji se odnose na speditersko pravo i pravo navigacije

Vlasti
Advokatska i udruzenja pravnika
Nadlezni kontrolni organi
Precedentno pravo
Zakonodavstvo

Specijalisticke publikacije
Udruzenja I sindikati
Advokatske kancelarije i firme
Univerziteti
Drugi specijalisticki sajtovi

Flag Counter