Kancelaria Prawna Fogliani

Powyższa strona jest oficjalną stroną internetową Kancelarii prawniczej Fogliani. Obszarem działania Kancelarii są  przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, z naciskiem na wybrane sektory prawne, będące również przedmiotem pracy akademickiej członków Kancelarii.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
W zakresie prawa cywilnego i administracyjnego, krajowego i międzynarodowego, Kancelaria działa w następujących sektorach:

 • Transport pasażerów (morski, lądowy, lotniczy)
 • Transport towarów (morski, lądowy, lotniczy)
 • Kolejowy transport pasażerów i towarów
 • Żegluga morska i powietrzna
 • Budowa statków
 • Procedury ograniczające zadłużenie armatora
 • Wypadki morskie i powietrzne
 • Zakres działalności żeglugi morskiej i powietrznej
 • Żegluga rozrywkowa
 • Prawo jachtowe
 • Sprzedaż i wypożyczanie jednostek rozrywkowych
 • Portowość turystyczna i państwowa
 • Ubezpieczenia prywatne (odpowiedzialność, odszkodowanie)
 • Międzynarodowe prawo prywatne i procesowe
 • Handel międzynarodowy
 • Prawo informacji, informatyki i Internetu
 • Marka, znak towarowy i domena
 • Zagadnienia z zakresu prawa farmaceutycznego

USŁUGI
Kancelaria prawnicza Fogliani oferuje usługi prawnicze w zakresie:

 • Konsultacje przedkontraktowe i kontraktowe
 • Asystowanie przy negocjacjach i zawieraniu kontraktów
 • Asystowanie i obrona w arbitrażu
 • Doradztwo w rozwiązywaniu sporów pozaprawnych
 • Arbitraż

Wśród usług o charakterze sądowym wyróżnia się:

 • Obrona w sprawach cywilnych, co do meritum (Giudici di Pace, Tribunali e Corti d’ Appello, Tribunali Regionali delle Acque Pubbliche)
 • Obrona przed Sądami wyższego szczebla (Corte Costituzionale, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche)
 • Obrona w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, na każdym szczeblu (Tribunali Amministrativi, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e Consiglio di Stato)
 • Obrona w zakresie procedur alternatywnych podejmowanych w celu rozstrzygnięcia sporów (Arbitrati Nazionali ed Internazionali, Arbitraggi) oraz w zakresie procedur przydzielania domen lcann, .it e .eu.

O STRONIE
Powyższa strona internetowa informuje o zawodowej oraz akademickiej działalności Adwokatów Kancelarii.
Strona ta oddaje również do dyspozycji własną elektroniczną bibliotekę oraz odnośniki do stron łączących się z zakresem działalności Kancelarii.
Strona ta może być również wykorzystywana (z uwzględnieniem ustawy „Prawo o adwokaturze”) w celu zapytań związanych z problemami prawnymi oraz do korespondencji z Kancelarią w kwestiach związanych z zagadnieniami prawnymi).

Korzystanie z tej strony, a także z dostępnych na niej materiałów opatrzone jest warunkami, z którymi zobowiązani są zapoznać się wszyscy użytkownicy.Kancelaria prawnicza FoglianiKancelaria prawnicza FoglianiKancelaria prawnicza Fogliani


Flag Counter