OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONU I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ MATERIAŁÓW

Każdy użytkownik tego serwera łączy się z komputerem w Rzymie i tym samym podlega włoskiej jurysdykcji i ustawodawstwu.
Zawartość serwera została stworzona na własny użytek osób tworzących tę stronę, które jednocześnie nie biorą żadnej odpowiedzialności względem osób trzecich za całość materiałów na niej zamieszczonych oraz prawdziwość zawartych w nich informacji, a także za strony internetowe, których odnośniki znajdują się na tej stronie (pomimo dokładnego ich sprawdzenia i precyzyjnej selekcji).
Korzystanie zatem z materiałów zawartych na stronie odbywa się na wyłączne ryzyko korzystającego.
Kancelaria nie gwarantuje również prawdziwości zawartych na stronie informacji oraz nie ponosi odpowiedzialności za występujące błędy w aktualizacjach zamieszczonych materiałów.

W szczególności nie gwarantuje się poprawnego funkcjonowania odnośników znajdujących się na stronie oraz prawdziwości ich treści.
Nie gwarantuje się także, iż zamieszczone teksty i przepisy prawne w pełni odpowiadają oryginałowi, mają wiążącą moc prawną i są aktualizowane. Użytkownicy są zatem zobowiązani do sprawdzenia oficjalnych źródeł prawnych.
Nie jest również zagwarantowana prawdziwość i zgodność z oryginałem zamieszonych sentencji.
Właściciel tej strony pozwolił sobie także na opublikowanie w niektórych przypadkach jedynie wycinków sentencji lub samych maksym.
Zamieszczone na tej stronie artykuły wyrażają zdanie ich autorów (przy braku wzmianki mówiącej inaczej).

Jedyną wiążącą dla tej strony wersją językową jest wersja włoska.
Właściciel strony nie bierze odpowiedzialności za prawdziwość pozostałych wersji językowych, a także nie zobowiązuje się do przetłumaczenia na inne języki zamieszczonych na stronie materiałów.

Materiały zamieszczone na powyższej stronie są powszechnie dostępne lub zamieszczone nań na skutek prośby ich autorów. Autorzy ci pozostają w posiadaniu praw autorskich, co oznacza, że zawartość tychże materiałów nie może być przetwarzana bez ich zgody. Jednocześnie zdanie wyrażone w materiałach jest wyłącznie prywatnym zdaniem ich autorów (przy braku wzmianki mówiącej inaczej).
Wszystkie zamieszczone na stronie materiały mogą być (pod warunkiem podania źródła) bez przeszkód i ograniczeń cytowane i wykorzystywane do własnych celów.

Zawartość tejże strony może być bez uprzedniego powiadomienia zmieniona, przy jednoczesnym braku obowiązku zachowania i udostępnienia poprzednio publikowanej wersji.

Przedstawione na stronie warunki nie tworzą w żadnym wypadku publicznej oferty usług Kancelarii, a dostęp do strony i serwera (z uwzględnieniem powyższych warunków) nie wprowadza w żadnym stopniu odpowiedzialności domeny strony tytułowej, jej współpracowników, a także autorów tekstów oraz ich zawartości.

Korzystanie ze strony jest bezpłatne, co oznacza, że bezpłatne jest administrowanie strony i serwera, a także dostęp do materiałów związanych z zakresem zawodowej działalności właściciela domeny.

Zapoznanie się z powyższymi warunkami powoduje, że dostęp do strony, a także korzystanie z zamieszczonych na niej materiałów nie może być traktowane jako usługa wynikająca z umowy konsumenckiej.

Połączenie się z serwerem i domeną oraz korzystanie z materiałów na tej stronie zamieszczonych wskazują jednoznacznie na zapoznanie się z powyższymi warunkami.

Wyszukiwarka:


Flag Counter